Sisteme de alarmare şi semnalizare incendiu

alarmare incendiu1

Sistemul de semnalizare şi alarmare la Incendiu reprezintă un ansamblu complex, compus din declanşatoare manuale de alarmă şi detectoare automate, conectate la un echipament de control şi semnalizare care permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare şi care poate acţiona, înaintea instalaţiei de stingere, pornirea pompelor de incendiu, oprirea instalaţiei de ventilare, pornirea instalaţiei de evacuare mecanică a fumului, trecerea prin dispozitiv de anclanşare automată pe sursa de alimentare electrică de rezervă, acţionarea uşilor antifoc, alertarea pompierilor şi salvării.

Echiparea cu instalaţii de semnalizare a incendiilor se asigură la următoarele compartimente de incendiu, construcţii şi încăperi:

Toate categoriile de construcţii prevăzute cu instalaţii automate

de stingere cu apă, tip drencer sau pulverizatoare, cu ceaţă de apă şi substanţe speciale, în condiţiile în care acţionarea acestora se face prin astfel de instalaţii

» Construcţiile închise de importanţă excepţională şi deosebită neechipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, precum şi cele echipate la care este necesară asigurarea semnalizării incendiilor înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere

» Construcţiile civile (publice) având destinaţia:

  • Construcţii administrative şi financiar bancare cu peste 600 persoane;
  • Construcţii de turism cu mai mult de 3 nivele sau care adăpostesc peste 150 persoane;
  • Construcţii de cultură şi învăţământ cu mai mult 3 nivele sau care adăpostesc peste 600 persoane;
  • Construcţii de sănătate care adăpostesc peste 100 persoane;
  • Construcţii de cult cu peste 600 persoane;
  • Clădiri înalte şi foarte înalte, cu excepţia locuinţelor;
  • Clădiri cu săli aglomerate;
  • Construcţii de producţie şi depozitare din categoriile A,B sau C pericol de incendiu, cu ari desfăşurată mai mare de 600m2, precum şi depozitele de stive înalte (peste 4m înălţime).

Alarmare incendiu

Sistemele şi instalaţiile de semnalizare a incendiilor în zone cu pericol de explozie, gaze inflamabile, vapori combustibili şi praf, trebuie realizate cu echipamente corespunzătoare mediului respectiv, asigurându-se aparate cel puţin cu siguranţă intrinsecă

Sistemul de semnalizare si alarmare la incendiu este obligatoriu compus din două părţi principale:

1.Sistemul de detectie la incendiu:
a – detectoare automate;
b – declanşatoare manuale;
c – echipament de control şi semnalizare;
d – sistem de alimentare.

2.Sistemul de alarmare la incendiu şi după caz alertare:
a – echipamentul de control şi semnalizare;
b – echipament de alimentare cu energie electrică;
c – echipament de alarmare;
d – echipament de transmisie la distanţă a semnalelor de incendiu (opţional);
e – echipament de transmisie la distanţă a semnalelor de defect (opţional);
f – echipament de comandă a protecţiei automate la un echipament automat de stingere a incendiului – dacă există instalaţie automată de stinger

Aceste informatii fac parte din website-ul precedent. Citeste varianta actualizata aici.

shadow divider

 

Share this post
FaceBook