Analiza de risc

analyze analyze icon

Analiza de risc este un ansamblu de masuri si verificari ce au ca scop determinarea factorilor ce pot aduce atingere integritatii fizice a persoanelor, precum si a bunurilor ce apartin unei institutii sau societati comerciale si implica dezvoltarea Intelegerii riscului.

In acest sens, analiza de risc la securitate fizica isi propune sa identifice amenintarile si vulnerabilitatile fizice si sa determine sau sa descopere riscurile la securitatea fizica – probabilitatea si impactul sau consecintele incidentelor de securitate fizica, si sa stabileasca masurile necesare eliminarii sau limitarii acestora.

Cine are nevoie de analiza de risc la securitate fizica ?

Conform Hotararii de Guvern 301 din 2012, toate firmele au obligatia sa-si faca analiza de risc in vederea identificarii si tratarii vulnerabilitatilor de securitate fizica.

  • Cine poate sa faca evaluare de risc la securitate fizica?

Analiza de risc se face de catre experti autorizati, denumiti evaluatori de risc la securitate fizica. Acestia au competente in evaluarea riscului, dobandite prin cursuri de specializare si experienta in domeniul securitatii private. Lista evaluatorilor autorizati de este mentinuta de catre RNERSF (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica).

  • Ce presupune efectuarea unei analize de risc la securitate fizica?

Analiza de risc pentru un obiectiv se face in baza unor documente, a unui chestionar/interviu privind activitatea firmei si masurile de securitate deja existente (daca este cazul) si, neaparat, a unei vizite la obiectivul evaluat. 

  • Cum se finalizeaza analiza de risc la securitate fizica?

Analiza de risc se incheie prin completarea unei grile de calcul a riscului si realizarea unui raport de evaluare si tratare ale riscului. In acest raport este prezentat obiectivul analizat si sunt detaliate toate rubricile din grila de calcul. De asemenea sunt stabilite masurile de securitate ce trebuie implementate in vederea incadrarii in nivelul de risc acceptabil (60%).

Aceste informatii fac parte din website-ul precedent. Citeste varianta actualizata aici.

shadow divider

 

Share this post
FaceBook